Capital expenses (CAPEX)

"Zpravidla jde o náklady jednorázového charakteru, které je nutné vynaložit na pořízení určitého majetku (hmotného, nehmotného i finančního)." [1]

Z hlediska druhového členění nákladů se jedná o investiční náklady. Jejich opakem jsou neinvestiční náklady OPEX.


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License