Capability Maturity Model Integration (CMMI)

"Capability Maturity Model Integration (CMMI) is developed by Software Engineering Institute of Carnegie Mellon University, and is published on 2002 aims to manage software development process by a set of standards and best practices "[1]

Překlad:
CMMI je vyvářeno Software Engineering Institute of Carnegie Mellon University a bylo uvedeno roku 2002. Zaměřuje se na správu procesu vývoje software pomocí standardů a osvědčených postupů.


Bibliography
1. Dennis M. Ahern, Aaron Clouse, Richard Turner. Soul of CMMI – Introduction of Integration Process Improvement, 2005.

Citace byla převzata z článku: ZHANG, Qitao a Li CHEN. Implementation Processes Based on CMMI Software Configuration Management. Energy Procedia. 2011, roč. 13, s. 2. ISSN 18766102. DOI: 10.1016/j.egypro.2011.12.407. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1876610211038239

_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License