Byznys proces

"Podnikový, resp. byznys proces je proces, kterým podnik zajišťuje naplnění podnikových cílů, reaguje na významné události a zajišťuje produkci plánovaných výstupů (produktů, služeb apod.). Podnikové procesy dělíme dle jejich vlastností do tří skupin: hlavní, řídící a podpůrné. ICT procesy patří mezi podnikové procesy a vystupují obvykle v roli podpůrných procesů. Mohou být ale i součástí hlavních procesů (např. elektronické bankovnictví)."[1] s.37

"Podnikovým procesem zpravidla rozumíme objektivně přirozenou posloupnost činností, konaných s úmyslem dosažení daného cíle v objektivně daných podmínkách." [2] str. 15


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
2. ŘEPA, V.: Procesně řízená organizace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4128-4.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License