Business-to-Customer (B2C)

"Business-to-Customer (B2C) - obchodní vztahy mezi podnikem a konečným spotřebitelem, realizované většinou webovými aplikacemi a virtuálními obchody na internetu."[1] s.130


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License