Business-to-Business (B2B)

"Business-to-Business (B2B) - obchodní vztahy se elektronicky realizují mezi dvěma podniky, resp. právními subjekty, na bázi výměny strukturovaných dat (objednávky, potvrzení, faktury,…)."[1] s.130

"E-business, neboli elektronické podnikání často označované zkratkou B2B (Business-to-Business, podnik-podnik), znamená provádění obchodních transakcí mezi dvěma ekonomickými subjekty prostřednictvím Internetu. Představuje využití IS/IT jako podpory k nakupování/prodeji či výměně zboží, služeb a informací přes veřejně přístupné a standardizované komunikační sítě."[2] s.126


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
2. MOLNÁR, Z.: Efektivnost informačních systémů. druhé, rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0087-5.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License