Business System Planning (BSP)

"Business System Planning (BSP) je metoda firmy IBM, poprvé publikovaná v roce 1981. Využívá se pro analýzu a návrh informační architektury organizace. Jejím cílem je pomoci při vytvoření takové informační architektury, která podporuje všechny procesy probíhající v organizaci a vytvořit informační plán, který by uspokojil všechny krátkodobé i dlouhodobé informační potřeby. BSP může být využita při transformaci globální podnikové strategie do strategie informační."[1] s. 266


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License