Business Process Modeling Notation (BPMN)

„An OMG specification of graphical elements for modeling business processes.“[1]

Volný překlad:
OMG specifikace grafických prvků pro modelování business procesů.

Bibliography
1. CUMMINS, Fred. Building the agile enterprise: with SOA, BPM and MBM. Morgan Kaufmann, 2008. 9780123744456, Strana 289
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License