Business Process Maturity Model (BPMM)

„An OMG specification of criteria for assessing the maturity of an enterprise with respect to business process management. The five maturity levels correspond to the five levels of the SOA Maturity Model, but with a business process management focus.“[1]

Volný překlad:
Kritéria specifikovaná OMG pro určení vyspělosti organizace v souvislosti s business process managementem. Pět modelů vyspělosti odpovídá pěti modelům v SOA Maturity Modelu, je zde však kladen důraz na business process management.

Bibliography
1. CUMMINS, Fred. Building the agile enterprise: with SOA, BPM and MBM. Morgan Kaufmann, 2008. 9780123744456, Strana 289
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License