Business Process Management (BPM)

„A management discipline for defining, continuously improving and optimizing business processes.“[1]

Volný překlad:
Disciplína managementu, která má za úkol definovat a soustavně zlepšovat a optimalizovat business procesy.

Bibliography
1. CUMMINS, Fred. Building the agile enterprise: with SOA, BPM and MBM. Morgan Kaufmann, 2008. 9780123744456, Strana 289
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License