Business continuity planning

„Business continuity planning (BCP) is a methodology used to create and validate a plan for maintaining continuous business operations before, during, and after disasters and disruptive events.“[1] s.3

Volný překlad:
"Plánování kontinuity podnikání (BCP) je metodika používaná k vytváření a ověřování plánu pro udržení neustálé kontinuity obchodních činností před, během a po katastrofálních a rušivých událostech."


Bibliography
1. SNEDAKER, Susan. Business continuity. Burlington, MA: Syngress, c2007, 456 s. ISBN 15-974-9172-1.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License