Business continuity plan

„A business continuity plan describes in detail which actions and tactics are to be executed during and after a crisis. This type of plan comprises the technologies, personnel and processes needed in order to resume IT operations as quickly as possible after an unplanned outage.“[1] s.346

Volný překlad:
"Plán kontinuity podnikání podrobně popisuje, jaké akce a taktiky mají být provedeny v průběhu a po skončení krizového okamžiku. Tento plán tvoří technologie, personál a procesy, jenž jsou nezbytné pro obnovení IT operací po neplánovaném výpadku tak rychle, jak je to možné."


Bibliography
1. TROPPENS, Ulf. Storage networks explained: basics and application of Fibre Channel SAN, NAS, iSCSI, InfiniBand and FCoE. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley, 2009, 564 s. ISBN 04-707-4143-0.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License