Business Continuity

„Business Continuity is strategic and tactical capability of the organization to plan for and respond to incidents and business disruptions in order to continue business operations at an acceptable predefined level.“ [1] s. 3

Volný překlad:
„Kontinuita činností organizace je strategická a taktická schopnost organizace planovat a reagovat na incidenty a narušení činností organizace tak, aby jejích kličové procesy pokračovali na přijatelné a předem stanovené úrovni.“

Bibliography
1. BS 25999-2:2007. Business continuity management-2 : Specification. London : British Standards Institution, 2007. 28 s. ISBN 978-0-580-59913-2.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License