Business Activity Monitoring (BAM)

„Information processing facilities that capture and report on business process events in real time for the purpose of monitoring performance and recognizing exceptions.“[1]

Volný překlad:
Nástroje pro sledování a reportování událostí business procesů v reálném čase za účelem sledování výkonnosti a odhalení případných chyb.

Bibliography
1. CUMMINS, Fred. Building the agile enterprise: with SOA, BPM and MBM. Morgan Kaufmann, 2008. 9780123744456, Strana 289
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License