Backups

„Backups are snapshot copies of data taken at a particular point in time, stored in a globally common format, and tracked over some period of usefulness, with each subsequent copy of the data being maintained independently of the first. Multiple levels of backups can be created. Full backups represent a complete snapshot of the data that is intended to be protected. Full backups provide the baseline for all other levels of backup.“[1] s.2

Volný překlad:
"Zálohy jsou přesné kopie dat pořízené v určitém okamžiku, uložené v běžném formátu a sledované po nějakou dobu užitečnosti a každá další kopie dat je udržována nezávisle na původní. Lze vytvořit několik úrovní záloh. Úplné zálohy představují kompletní snímek dat, která mají být ochráněna. Plné zálohy tvoří základ pro zálohy dalších úrovní."


Bibliography
1. NELSON, Steven. Pro data backup and recovery. Berkeley, CA: Apress. ISBN 14-302-2662-5.
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License