Back-out

"An activity that restores a service or other configuration item to a previous baseline. Back-out is used as a form of remediation when a change or release is not successful." [1] s. 290

Překlad
Uvedení do původního stavu
"Činnost, která obnovuje službu nebo jinou konfigurační položku do výchozího stavu. Back-out je užíván jako forma obnovy, když změna nebo release nejsou úspěšné." [2] s. 7


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License