Availability management information system (AMIS)

"A set of tools, data and information that is used to support availability management." [1] s. 290

Překlad
Informační systém správy dostupnosti
"Množina nástrojů, dat a informací, které se užívají pro podporu správy dostupnosti." [2] s. 7

Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License