Autentizace

Autentizací rozumíme techniku, s jejíž pomocí ověřujeme proklamovanou identitu nějakého subjektu a jejím cílem je přesvědčit protistranu o své identitě a zajistit ochranu před jejím falšováním (impersonation, též mascarade).“ [1] str. 348


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License