Asset Management

„The Asset Management (AM), [12] is management of physical assets (their selection, maintenance, inspection and renewal) plays an important role in determining the operational performance and profitability of industries that operate assets as part of their business.“ [1] s.5

Volný překlad:

„Asset Management je správa hmotných aktiv (jejich výběr, údržba, kontrola a obnova), hraje důležitou roli při rozhodování o provozní výkonnosti a ziskovosti v odvětvích, která spravují aktiva jako součást svého byznysu.“


Bibliography
1. JAKUBIČKA, Martin. Software asset management in a Large (Academic) Organization [online]. Brno, 2011 [cit. 2012-09-27]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/143363/fi_r/thesis.pdf Disertační práce. Masarykova Univerzita.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License