ASCII

Anglické znění původní definice: "An ASCII file consists of plain text, without any formatting. ASCII is an acronym for American Standard Code for Information Interchange, and ASCII codes represent upper- and lower-case letters, numerals, and punctuation." [1] s. 99

Volně lze přeložit následovně: "ASCII soubor se skládá z prostého textu bez formátování. ASCII je zkratka pro "American Standard Code for Information Interchange", volně přeloženo jako "Americký Standardní Kód pro Výměnu Informací", a ASCII kódy reprezentují malá a velká písmena, číslice a interpunkci."

Bibliography
1. WINDEATT Scott, HARDISTY David, EASTMENT David. The Internet. Oxford, 2000. ISBN 0-19-4372235
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License