Application Service Provider (ASP)

"Řešení ASP (Application Service Provider) je založeno na oddělení vlastvnictví určité aplikace od jejího používání. ASP na rozdíl od outsourcingu odděluje od využívání systému, jak provozování, tak i vlastnictví daného řešení. Poskytovatel ASP se tedy stará o provoz aplikace, vykonává veškeré činnosti související s počátečním pořízením i s průběžným vlastnictvím systému a nese veškeré náklady s tím spojené. Zákazníkům tedy nabízí možnost využívat řešení aplikace, které sám vlastní a provozuje."[1] s.364


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License