Application Portfolio

"A database or structured Document used to manage Applications throughout their Lifecycle. The Application Portfolio contains key Attributes of all Applications. The Application Portfolio is sometimes implemented as part of the Service Portfolio, or as part of the Configuration Management System." [1] s. 289

Překlad

Portfolio aplikací
"Databáze nebo strukturovaný dokument využívaný ke správě aplikací v průběhu jejich životního cyklu. Portfolio aplikací obsahuje klíčové atributy všech aplikací. Portfolio aplikací je někdy implementováno jako součást portfolia služeb nebo jako součást systému správy konfigurací." [2] s. 4


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License