Applet

Pozn.: Autor popisuje touto definicí applet, ale řeč je zjevně konkrétně Java applet, nikoliv o appletu obecně.
"A small program written in Java programming language. Some Web pages include applets, which run when the Web page opens."[1] s. 99

Lze volně přeložit takto: "Malý program napsaný v programovacím jazyce Java. Některé webové stránky obsahují applety, které se spustí ve chvíli, kdy se webová stránka načte."

Bibliography
1. WINDEATT Scott, HARDISTY David, EASTMENT David. The Internet. Oxford, 2000. ISBN 0-19-4372235
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License