Aplikace

"Aplikací se rozumí aplikační software, jím poskytované funkce (jeho "funkcionalita"), podporované podnikové řídící a další procesy a zpracovávaná data. S aplikací se pak váží i potřebné technologie."[1] s.28


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License