Analýza závislostí (Dependency analysis)

„Analýza závislostí spočívá v hledání modelu, který popisuje závislosti nebo jiné vztahy v datech. Analýza závislostí může být potom využita pro předpovídání hodnot určité veličiny na základě souvislostí s jinou veličinou, jejíž hodnoty jsou známé. Hlavní využití analýzy závislostí je však pro porozuměnídatům (resp. vztahům mezi daty).“[1] s.113


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License