AJAX

„Asynchronous JavaScript and XML (AJAX), a term coined by Jesse James Garret to embrace the combination of technologies of a scriptable Document Object Model and asynchronous background communication between between a Web page and server through the XMLHttpRequest object.“[1]

Volný překlad:
Asynchronous Javascript and XML (AJAX) je termín zavedený Jesse James Garretem pro zdůraznění kombinace technologií - Document Object Modelu a asynchronní komunikace na pozadí mezi webovou stránkou a serverem pomocí XMLHttpRequest objektu.

Bibliography
1. GOODMAN, Dany. Dynamic HTML: the definitive reference. místo neznámé : O'Reilly Media, 2007. 9780596527402, Strana 1283
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License