Agilní metodiky

„Jedná se o různé metodiky, které vznikaly od druhé poloviny 90. let a které prosazují myšlenku, že jedinou cestou, jak prověřit správnost navrženého systému, je vyvinout jej (nebo jeho část) co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit. Každá z agilních metodik je svým způsobem specifická, ale všechny jsou postaveny na stejných principech a hodnotách.“[1] s.33


Bibliography
1. BUCHALCEVOVÁ, Alena.Podniková informatika. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1540-3.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License