Informatický proces

Informatický proces chápeme jako množinu logicky navazujících činností, které spotřebovávají zdroje IS/IT (pracovníci, HW, SW, data, finance…). Proces, který je definován svými vstupy a výstupy, je aktivován událostí, která leží mimo útvar informatiky (u interního, resp. externího zákazníka, tedy u uživatele služeb IS/IT). Proces je ukončen událostí, která se rovněž nalézá vně informatické infrastruktury.“ [1] str. 47


Bibliography
1. UČEŇ, P. a kol.: Metriky v informatice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0080-8.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License