Activity Based Costing (ABC)

„Activity Based Costing (ABC) je metoda, jejímž cílem je analyzovat informace o nákladech na jednotlivé služby, produkty v detailnějším členění (oproti požadavkům „standardního” účetnictví atd.) Základem ABC je postup, který měří náklady a výkonnost nákladových objektů, aktivit a zdrojů. V rámci ABC se vychází z principu, kdy zdroje jsou spotřebovávány aktivitami, které jsou dále spotřebovávány nákladovými aktivitami. Metoda ABC je dále založena na využití vztahů příčina – následek mezi nákladovými objekty a aktivitami, a mezi aktivitami a zdroji.“[1] s. 352


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License