Access management

„Access management zajišťuje autorizovaným uživatelům užití služby a zabránění užití neautorizovaným uživatelům.“[2][1]


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6. s. 204
2. ITIL: service operation. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License