Abstrakce

"Abstrakce je 1. myšlenkový proces odlučující odlišnosti a zvláštnosti a zjišťující obecné a podstatné vlastnosti předmětů a jevů okolní skutečnosti a vztahy mezi nimi. 2. Nepřihlížení k něčemu (tj. záměrná, vědomá nekonkrétnost."[1] s. 137


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License