Service Level Requirement

"A customer requirement for an aspect of an IT service. Service level requirements are based on business objectives and used to negotiate agreed service level targets." [1]

Překlad:

Požadavek na úrovně služby
"Požadavek zákazníka na vlastnost služby IT. Požadavky na úrovně služby jsou založeny na cílech businessu a jsou užívány k vyjednání cílů úrovně služeb." [2]


Bibliography
1. ITIL continual service improvement. 2nd ed. London: TSO, 2011, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_s
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License