Risk Assessment

"The initial steps of risk management: analysing the value of assets to the business, identifying threats to those assets, and evaluating how vulnerable each asset is to those threats. Risk assessment can be quantitative (based on numerical data) or qualitative." [1]

Překlad:

Posouzení rizik
"Úvodní kroky správy rizik. Provádí se analýza hodnoty aktiv pro business, ve vztahu k těmto aktivům se identifikují hrozby a vyhodnocuje se zranitelnost každého aktiva z hlediska těchto hrozeb. Posouzení rizik může být kvantitativní (založené na numerických hodnotách) nebo kvalitativní." [2]


Bibliography
1. ITIL continual service improvement. 2nd ed. London: TSO, 2011, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License