Knowledge Management

"The process responsible for sharing perspectives, ideas, experience and information, and for ensuring that these are available in the right place and at the right time. The knowledge management process enables informed decisions, and improves efficiency by reducing the need to rediscover knowledge. See also Data-to- Information-to-Knowledge-to-Wisdom; service knowledge management system." [1]

Překlad:

Správa znalostí
"Proces odpovídající za sdílení výhledů, myšlenek, zkušeností a informací, a za zajištění, že tyto informace jsou dostupné na správném místě a ve správném čase. Proces správy znalostí umožňuje informované rozhodování a zlepšuje hospodárnost tím, že omezuje potřebu opakovaného hledání znalostí. Viz také od dat k informacím, ke znalostem, k poznání; systém zprávy znalostí o službách." [2]


Bibliography
1. ITIL service transition. 2nd ed. London: TSO, 2011, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_k
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License