Key Performance Indicator (KPI)

"A metric that is used to help manage an IT service, process, plan, project or other activity. Key performance indicators are used to measure the achievement of critical success factors. Many metrics may be measured, but only the most important of these are defined as key performance indicators and used to actively manage and report on the process, IT service or activity. They should be selected to ensure that efficiency, effectiveness and cost effectiveness are all managed." [1]

Překlad:

Klíčový ukazatel výkonnosti
"Metrika, která pomáhá řídit služby IT, procesy, plánovat projekty nebo další činnosti. Klíčové ukazatele výkonnosti se používají pro měření, zda byly dosaženy kritické faktory úspěchu (CSF). Lze měřit mnoho metrik, ale jen ty nejdůležitější jsou definovány jako klíčové ukazatele výkonnosti a jsou aktivně používány při řízení procesů, služeb IT nebo činností a jejich vykazování. Měly by být vybrány tak, aby sloužily ke komplexní správě hospodárnosti, efektivity a efektivity nákladů." [2]


Bibliography
1. ITIL continual service improvement. 2nd ed. London: TSO, 2011, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_k
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License