Governance

„Governance is derived from the Greek verb meaning ‘to steer’. A governance system refers to all the means and mechanisms that enable multiple stakeholders in an enterprise to have an organised say in evaluating conditions and options; setting direction; and monitoring compliance, performance and progress against plans, to satisfy specific enterprise objectives. Means and mechanisms include frameworks, principles, policies, sponsorship, structures and decision mechanisms, roles and responsibilities, processes and practices, to set direction and monitor compliance and performance aligned with the overall objectives. In most enterprises, it is the responsibility of the board of directors under the leadership of the CEO and chairman.“[1] s. 13-14

Volný překlad:
„Governance je odvozeno z řeckého slovesa, které má význam - nasměrovat někoho resp. něco tam, kam chceme, aby směřoval resp. směřovalo. Systém governance se vztahuje na všechny prostředky a mechanismy, které umožňují různým zúčastněným stranám v podniku organizovaně hodnotit podmínky a možnosti; nastavit směr; sledovat soulad s legislativou, výkonnost a stav oproti plánu za účelem dosažení konkrétních podnikových cílů. Prostředky a mechanismy zahrnují rámce, zásady, politiky, vymezení podpory, rozhodovací a strukturální mechanismy, role a odpovědnosti, procesy a postupy pro nastavení směru a sledování souladu s legislativou a výkonnosti v souladu s celkovými cíli. Ve většině podniků to je povinností správní rady pod vedením generálního ředitele a předsedy.“


Bibliography
1. COBIT 5 Exposure Draft. ISACA [online]. 2012 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/COBIT-5-Exposure-Draft.aspx,
_g
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License