Escalation

"An activity that obtains additional resources when these are needed to meet service level targets or customer expectations. Escalation may be needed within any IT service management process, but is most commonly associated with incident management, problem management and the management of customer complaints. There are two types of escalation: functional escalation and hierarchic escalation." [1]

Překlad:

Eskalace
"Získání dodatečných zdrojů, pokud jsou vyžadovány pro dosažení cílů úrovní služeb nebo očekávání zákazníka. Eskalaci můžeme použít v jakémkoli procesu správy služeb IT, avšak je obvykle spojena se správou incidentů, se správou problémů a správou stížností zákazníků. Jsou dva typy eskalací: funkční eskalace a hierarchická eskalace." [2]


Bibliography
1. ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, 2011, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_e
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License