Deployment

"The activity responsible for movement of new or changed hardware, software, documentation, process etc. to the live environment. Deployment is part of the release and deployment management process." [1]

Překlad:

Nasazení (rozmístění)
Činnost, zodpovědná za nasazení (rozmístění) nového nebo změněného hardware, software, dokumentace, procesu atd. do provozního prostředí. Nasazení je částí procesu správa releasů a nasazení." [2]


Bibliography
1. ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, 2011, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_d
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License