Configuration Record

"A record containing the details of a configuration item. Each configuration record documents the lifecycle of a single configuration item. Configuration records are stored in a configuration management database and maintained as part of a configuration management system." [1]

Překlad:

Konfigurační záznam
"Záznam obsahující detaily konfigurační položky. Každý konfigurační záznam dokumentuje životní cyklus jedné konfigurační položky. Konfigurační záznamy jsou uloženy v konfigurační databázi a udržovány jako součást systému správy konfigurací." [2]


Bibliography
1. ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, 2011, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License