Configuration Management System

"A set of tools, data and information that is used to support service asset and configuration management. The CMS is part of an overall service knowledge management system and includes tools for collecting, storing, managing, updating, analysing and presenting data about all configuration items and their relationships. The CMS may also include information about incidents, problems, known errors, changes and releases. The CMS is maintained by service asset and configuration management and is used by all IT service management processes." [1]

Překlad:

"Soubor nástrojů, dat a informací, který slouží k podpoře aktiv služeb a správy konfigurací. CMS je součástí celkového systému správyznalostí o službách a zahrnuje nástroje pro sběr, ukládání, správu, aktualizaci, analýzu a prezentaci dat o všech konfiguračních položkách a jejich vztazích. CMS rovněž zahrnuje informace o incidentech, problémech, známých chybách, změnách a releasech. CMS je udržován správou aktiv služeb a konfigurací a je využíván všemi procesy správy služeb IT. " [2]


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License