Configuration Management

"The Process responsible for maintaining information about configuration items required to deliver an IT Service, including their relationships. This information is managed throughout the lifecycle of the CI. Configuration Management is part of an overall Service Asset and Configuration Management Process." [1]

Volný překlad:
Proces zodpovědný za udržování informací o konfiguračních položkách nutných k poskytování IT služby, včetně jejich vztahů. Tyto informace jsou spravovány během celého životního cyklu konfigurační položky. Configuration Management je součástí zastřešujícího procesu Service Asset and Configuration Management.


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License