Configuration Item

"Any component or other service asset that needs to be managed in order to deliver an IT service. Information about each configuration item is recorded in a configuration record within the configuration management system and is maintained throughout its lifecycle by service asset and configuration management. Configuration items are under the control of change management. They typically include IT services, hardware, software, buildings, people and formal documentation such as process documentation and service level agreements." [1]

Překlad:

Konfigurační položka
"Jakákoliv komponenta nebo jiné aktivum služby, které by měly být spravovány za účelem dodávky služby IT. Informace o všech konfiguračních položkách jsou zaznamenány v konfiguračním záznamu v systému správy konfigurací (CMS) a jsou udržovány během jejich životního cyklu správou aktiv služeb a konfigurací. Konfigurační položky jsou řízeny správou změn. Typicky zahrnují služby IT, hardware, software, stavby, lidi a formální dokumentaci, jako je dokumentace procesů a SLA." [2]


Bibliography
1. ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, 2011, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License