Configuration Identification

"The activity responsible for collecting information about configuration items and their relationships, and loading this information into the configuration management database. Configuration identification is also responsible for labelling the configuration items themselves, so that the corresponding configuration records can be found." [1]

Překlad:

Identifikace konfigurace
"̌innost zodpovědná za sběr informací o konfiguračních položkách a jejich vazbách, za plnění konfigurační databáze. Identifikace konfigurací je také zodpovědná za označování konfiguračních položek tak, aby mohl být nalezen odpovídající konfigurační záznam." [2]


Bibliography
1. ITIL service transition. 2nd ed. London: TSO, 2011, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License