Configuration Control

"The activity responsible for ensuring that adding, modifying or removing a configuration item is properly managed – for example, by submitting a request for change or service request." [1]

Překlad:

Řízení konfigurací
"Činnost zodpovědná za to, že přidání, změna a odstranění konfigurační položky jsou provedeny správně, např. podáním požadavku na změnu nebo požadavkem na službu." [2]


Bibliography
1. ITIL service transition. 2nd ed. London: TSO, 2011, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License