Configuration Baseline

"The baseline of a configuration that has been formally agreed and is managed through the change management process. A configuration baseline is used as a basis for future builds, releases and changes." [1]

Překlad:

Výchozí stav konfigurace
"Výchozí stav konfigurace, který byl formálně schválen a je řízen procesem Správy změn. Výchozí stav konfigurace se používá jako základ pro budoucí sestavení, releasy a změny." [2]


Bibliography
1. ITIL service transition. 2nd ed. London: TSO, 2011, 347 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331306-8.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License