Configuration

"A generic term used to describe a group of configuration items that work together to deliver an IT service, or a recognizable part of an IT service. Configuration is also used to describe the parameter settings for one or more configuration items." [1]

Překlad:

Konfigurace
"Obecný pojem, používaný pro popis skupiny konfiguračních položek, které spolupracují na dodávce služby IT nebo rozpoznatelné části služby IT. Konfigurace se užívá i jako popis nastavení parametrů jedné nebo více konfiguračních položek." [2]


Bibliography
1. ITIL: service transition. London: Stationery Office, 2007, 261 s. ISBN 978-0-11-331048-7
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License