Business Case

"Justification for a significant item of expenditure. The business case includes information about costs, benefits, options, issues, risks and possible problems. See also cost benefit analysis." [1]

Překlad:

Případová studie
"Obhájení význačné položky výloh. Zahrnuje informace o nákladech, přínosech, variantách, sporných bodech, rizicích a možných problémech. Viz také analýza nákladů a přínosů." [2]


Bibliography
1. ITIL service strategy. 2nd ed. London: TSO, 2011, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License