Budget

"A list of all the money an Organization or Business Unit plans to receive, and plans to pay out, over a specified period of time." [1]

Překlad:

"Seznam plánovaných příjmů a výdajů organizace nebo podnikové jednotky pro definované období. Viz také rozpočtování; plánování." [2]


Bibliography
1. ITIL continual service improvement. 2nd ed. London: TSO, 2011, 246 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331308-2.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License