Brainstorming

"A technique that helps a team to generate ideas. Ideas are not reviewed during the brainstorming session, but at a later stage. Brainstorming is often used by problem management to identify possible causes." [1]

Překlad:

Brainstorming
"Technika, která pomáhá týmu vymýšlet nápady. Nápady nejsou posuzovány během brainstormingové schůzky, ale později. Brainstorming je často používán správou problémů (problem management) k identifikaci potenciálních příčin." [2]


Bibliography
1. ITIL service operation. 2nd ed. London: TSO, 2011, 370 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331307-5.
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.0. 2011. Dostupné z: http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1211&sID=242
_b
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License