Alignment (It & Business)

„IT & business alignment is the capacity to demonstrate a positive relationship between information technologies and the accepted financial measures of performance.“[1]

Volně přeloženo:
Sladění IT a byznysu je schopnost prokázat pozitivní vztah mezi informačními technologiemi a přijatými finančními ukazateli výkonu.


Bibliography
1. Alignment is The Delivery of the Required Results. What is Alignment? [online]. 1998 [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: http://www.strassmann.com/pubs/alignment/
_a
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License