Wiki Informační systémy

Included page "clone:isict" does not exist (create it now)

Záměrem těchto stránek je shrnutí definic pojmů z oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) v češtině, a to především jako podklad pro studenty a akademiky, který má usnadnit rešerše při psaní akademických prací.

Oblasti pojmů, které chceme pokrýt, jsou zejména:

 • podnikové informační systémy,
 • informační a komunikační technologie,
 • řízení podnikové informatiky,
 • řízení podnikových procesů,
 • projektové a multiprojektové řízení.

Aby byl naplněn záměr, tedy použitelnost pro akademické práce, je nezbytné, aby byly splněny tyto podmínky:

 • definice pojmů by měly být citacemi z monografií, vědeckých článků, akademických prací či jiných kvalitních zdrojů (nejsou přípustná skripta, výukové texty, populární knihy, příručky a manuály, slovníky a slovníčky),
 • ideálně by měly být citovány primární zdroje - jde tedy o to najít, kdo danou definici použil jako první;
 • pokud je originální definice v cizím jazyce, měla by být uvedena originální definice i překlad do češtiny,
 • neměly by být uváděny žádné definice bez uvedení zdroje,
 • citace zdrojů by měly být uvedeny ve formátu iso690,
 • pokud citujeme autora, který cituje jiný zdroj, který neznáme, je nutno uvést odkazy na oba zdroje,
 • měla by být uvedena strana v publikaci, na které je definice uvedena (pokud je definice v textu uvedena jen okrajově - např je jen uvedena ve slovníku na konci knihy - nepatří sem).
These are the wiki articles:

Latest News


Přidejte se ktéto wiki!

K této wiki se mohou přidat lidé s účtem na wikidot, ale je otevřena i pro všechny, kteří účet nemají - není tedy nutné jej pro úpravy zakládat. Stránky je možno vytvářet i editovat jako anonym. (Jestli to nejde, kontaktujte správce.)

Pokud byste se chtěli přeci jen přidat, a chtělo to po vás heslo, tak heslem je nějaké město.

Please create an account and/or sign in first.

pokud již máte účet na Wikidot.com

nebo

it is worth it and is free

Featured Article: wiki:using-this-wiki-site

Stránka Using this wiki site poskytuje informace, jak tato wiki funguje. Noví uživatelé nechť si ji přečtou.

Tento text popisuje, jak tato wiki funguje.

Tyto stránky implementují klasický Mediawiki-style wiki ve Wikidot.

Wiki stránky může vytvářet kdokoli a kdokoli je může editovat. Jen členové mohou wiki stránky mazat a editovat jiné stránky jako např. nabídky.

Skoukněte Vzorový pojem

Používejte Wiki Syntax

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License